Od 2.9.2008 je v prevádzke elektronický stravovací systém UPJŠ Cardpay. Objednávanie je možné na webovej adrese: jedalen.upjs.sk

Prihlásenie:

- Pre karty vyrobené od 1. 9. 2011 prihlasovacie meno (login) je číslo PIK, Heslo je číslo PIK.

- Pre karty vyrobené pred 1.9.2011 prihlasovacie meno je číslo karty, Heslo je rodné číslo.

- Pre karty vyrobené od 1. 9. 2013 prihlasovacie meno (login) je 10 posledných miest zo 17-miestneho čísla PIK; Heslo je 10 posledných miest zo 17-miestneho čísla PIK. Pri prvom prihlásení si zmeňte heslo.

- Pre rovnaké prihlasovanie ako v AIS, prihlasovacie meno je login z AIS, Heslo je heslo z AIS.

V prípade problémov kontaktujte aio(zavináč).upjs.sk, alebo Ing. Erika Ondrejová VOIP 1512, Helena Sedlaková VOIP 1514.

Objednávanie je tiež možné v kiosku na Medickej 4 a dotykovými terminálmi pri výdajniach.

Postup pri webovom objednávaní:

- Prihlásenie

- Volba - Nastavenie - Výber predvolenej jedálne.

- Volba - Jedálny lístok - výber dna,jedla, kontrola jedálne.

- Volba Burza objednávok - denne po 14,30 do konca výdaja v nasledujúcom dni - možnost ponúknut Vašu objednávku niekomu inému.

- Volba História - prehlad objednávok za jednotlivé obdobia.

- Odhlásit - odhlásenie z objednávania.

Ceny a zaužívané zvyklosti pri objednávaní, výdaji stravy a využití burzy jedál zostávajú nezmenené. Nabíjanie kreditu študentov, dôchodcov a cudzích stravníkov je možné v pokladni Medická 6.

Študenti, ktorí uprednostňujú stravovanie na TUKE, prosím najprv navštívte Pokladňu Medická, alebo Správu AIO, kde dostanete súhlas nevyhnutný pre zavedenie do stravovacieho systému TUKE. Prosím, dodržiavajte otváracie hodiny pokladne TUKE: Pondelok, streda, štvrtok od 12.00 do 13.30 hod. Nezabudnite, že ak sa stravujete na TUKE, v jedálňach UPJŠ budete mať kartu blokovanú.

Info stránka jedální: http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/info-objednavanie-stravy

Jedáleň Moyzesova - denné menu: www.sdaj.upjs.sk

Ceny stravovania nájdete v Rozhodnutí Rektora č. 17/2014.

Pokračovať v prihlásení.